Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

90.

Najczęstszym powikłaniem autoimmunologicznym w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej jest:

  • A. agranulocytoza immunologiczna.
  • B. małopłytkowość immunologiczna.
  • C. niedokrwistość autoimmunohemolityczna.
  • D. miastenia.
  • E. zapalenie immunologiczne skóry.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań