Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

84.

Wskaż kryteria brane pod uwagę przy rozpoznawaniu związku przyczynowego między wystąpieniem małopłytkowości a stosowaniem danego leku:

  • A. małopłytkowość wystąpiła w czasie stosowania leku oraz ustąpiła całkowicie i trwale po odstawieniu leku.
  • B. pacjent otrzymywał wyłącznie podejrzany lek lub równocześnie stosował inne leki, które były kontynuacją leczenia lub zostały ponownie włączone po ustąpieniu wcześniej występującej małopłytkowości, a mimo to liczba płytek pozostawała w normie.
  • C. wykluczenie innych przyczyn małopłytkowości.
  • D. nawrót małopłytkowości po ponownej ekspozycji na lek.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań