Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

2.

Wskaż zaburzenia hemostazy w chorobach wątroby:
1) małopłytkowość;
2) podwyższone stężenie cz. VIII i cz. von Willebranda;
3) nadpłytkowość;
4) obniżone stężenie czynników II,VII,IX, X;
5) podwyższone stężenie czynnika V;
6) obniżone stężenie cz. VIII i cz. von Willebranda.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,3,4.
  • B. 1,4,5.
  • C. 1,2,4.
  • D. 2,3,5.
  • E. 2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań