Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

75.

Pilnymi wskazaniami do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek (AKI), są wszystkie wymienione z wyjątkiem:

  • A. obrzęku płuc.
  • B. mocznicowego zapalenia osierdzia.
  • C. skazy krwotocznej.
  • D. niedokrwistości.
  • E. hiperkaliemii opornej na leczenie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań