Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

74.

Zespół nerczycowy nie występuje w:

  • A. nefropatii IgA.
  • B. nefropatii toczniowej.
  • C. nefropatii nadciśnieniowej.
  • D. zakrzepicy żyły nerkowej.
  • E. chłoniakach nieziarniczych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań