Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

39.

Złamanie wyrostka łokciowego lub trzonu kości łokciowej ze zwichnięciem w stawie ramienno-promieniowym jest to złamanie:

  • A. Galeazzi.
  • B. Monteggia.
  • C. Essex-Lopresti.
  • D. Burtona.
  • E. Smitha.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań