Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

26.

Zabiegi endoskopowe stanowią obecnie standard leczenia krwawiącego wrzodu trawiennego. Do metod hemostazy endoskopowej należą:
1) koagulacja ultradźwiękowa;
2) koagulacja plazmoargonowa;
3) endoskopowe podkłucie krwawiącego wrzodu;
4) leczenie iniekcyjne;
5) mechaniczne klipsowanie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,4,5.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań