Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

62.

Zespół HELLP:
1) jest przeciwwskazaniem do znieczulenia zewnątrzoponowego;
2) może towarzyszyć stanowi przedrzucawkowemu;
3) nie stanowi w chwili obecnej istotnego zagrożenia dla zdrowia chorej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań