Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

47.

Adenozyna:
1) jest używana do szybkiego przywracania rytmu zatokowego w napadowych częstoskurczach nadkomorowych;
2) jest używana w diagnostyce zaburzeń przewodzenia;
3) czasowo spowalnia przewodzenie w węźle AV, co umożliwia zapoczątkowanie w węźle zatokowym prawidłowego wzoru
depolaryzacji elektrycznej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań