Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

33.

Szybkość transferu leków przez łożysko (łożyskowy transfer leków) zależy od:

  • A. pH krwi matczynej.
  • B. masy cząsteczkowej leków.
  • C. łożyskowego przepływu krwi.
  • D. matczyno-płodowego gradientu stężeń.
  • E. wszystkich powyższych czynników.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań