Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

13.

Etomidat:
1) jest wskazany u osób ze zmniejszoną wydolnością układu krążenia;
2) jest metabolizowany przez esterazy w osoczu i w wątrobie;
3) w dużym stopniu uwalnia histaminę.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań