Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

94.

Do najczęściej stosowanych protokołów poprzedzających zastosowanie wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej autologiczną transplantacją komórek krwiotwórczych (HDCT/ASCT) u chorych z nawrotową/oporną postacią chłoniaka Hodgkina należą:

  • A. ESHAP (etopozyd, metylprednizolon, arabinozyd cytozyny w dużych dawkach, cisplatyna), DHAP (cisplatyna, arabinozyd cytozyny, deksametazon), ICE (ifosfamid, karboplatyna, etopozyd).
  • B. ESHAP (etopozyd, metylprednizolon, arabinozyd cytozyny w dużych dawkach, cisplatyna), DHAP (cisplatyna, arabinozyd cytozyny, deksametazon), VEPEMB (winblastyna, cyklofosfamid, etopozyd, mitoksantron, bleomycyna, prednizon).
  • C. ESHAP (etopozyd, metylprednizolon, arabinozyd cytozyny w dużych dawkach, cisplatyna), DHAP (cisplatyna, arabinozyd cytozyny, deksametazon), ChlVPP/EVA (chlorambucil, winblastyna, prokarbazyna, prednizolon, etopozyd, winkrystyna, doksorubicyna).
  • D. ESHAP (etopozyd, metylprednizolon, arabinozyd cytozyny w dużych dawkach, cisplatyna), DHAP (cisplatyna, arabinozyd cytozyny, deksametazon), ICE (ifosfamid, karboplatyna, etopozyd), Stanford V (nitrogranulogen, doksorubicyna, winblastyna, winkrystyna, bleomycyna, etopozyd, prednizon).
  • E. ESHAP (etopozyd, metylprednizolon, arabinozyd cytozyny w dużych dawkach, cisplatyna), DHAP (cisplatyna, arabinozyd cytozyny, deksametazon), VAPEC-B (winkrystyna, doksorubicyna, prednizolon, etopozyd, cyklofosfamid, bleomycyna).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań