Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

83.

Nadkrwistości rzekome mogą wystąpić w następstwie:
1) utraty płynów;
2) zmniejszonego poboru płynów;
3) przebywania na dużych wysokościach;
4) niedotlenienia;
5) obecności patologicznej hemoglobiny o zwiększonym powinowactwie do O2.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,3,5.
  • C. 2,3,4.
  • D. 4,5.
  • E. 1,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań