Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

80.

U chorego z ostrym rozsianym krzepnięciem wewnątrznaczyniowym (DIC) w przebiegu posocznicy bakteryjnej, czynnym krwawieniem z przewodu pokarmowego, liczbą płytek krwi (PLT) 30 000/µl, HGB 11 g/dl i APTT 50s, stężeniem fibrynogenu 1,5 g/l należy zastosować:

  • A. świeżo mrożone osocze (FFP).
  • B. koncentrat krwinek płytkowych (KKP).
  • C. koncentrat fibrynogenu.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. w przypadku ostrego DIC leczenie substytucyjne jest przeciwwskazane, gdyż nasila proces krzepnięcia wewnątrznaczyniowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań