Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

60.

Które z poniżej wymienionych elementów komórkowych krwi posiadają jądro?

  • A. erytrocyty.
  • B. płytki krwi.
  • C. monocyty.
  • D. retikulocyty.
  • E. sferocyty.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań