Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

28.

Jakie są główne objawy niepożądane po talidomidzie?

  • A. powikłania zakrzepowe.
  • B. powikłania neurologiczne.
  • C. powikłania nefrologiczne.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań