Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

101.

Do najczęściej stwierdzanych zmian elektrokardiograficznych w przebiegu zatorowości płucnej należą:
1) blok prawej odnogi pęczka Hisa;
2) zespół SIQIIITIII;
3) tachykardia zatokowa;
4) ujemne załamki T w odprowadzeniach V1-V3;
5) zmiana osi elektrycznej serca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 3,4.
  • C. 1,2,3,5.
  • D. tylko 3.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań