Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

35.

Które ze stwierdzeń dotyczących badań możliwych do wykonania celem potwierdzenia zespołu otworu górnego klatki piersiowej jest prawdziwe?

  • A. zdjęcie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa w projekcji przednio-tylnej, bocznej i skośnej.
  • B. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny z oceną naczyń i nerwów.
  • C. ultrasonografia dopplerowska naczyń podobojczykowych i pachowych.
  • D. ocena czasu przewodnictwa nerwowego i potencjałów czuciowych w obrębie nerwu skórnego przyśrodkowego przedramienia.
  • E. wszystkie wymienione metody są możliwe do wykonania w diagnostyce zespołu otworu górnego klatki piersiowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań