Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

3.

Miarą wydolności przetoki AV do dializ jest:

  • A. prędkość skurczowa w miejscu zespolenia > 300 cm/sek.
  • B. prędkość przepływu krwi w części żylnej przetoki > 180 cm/sek.
  • C. szczytowa prędkość skurczowa < 150 cm/sek.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań