Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

53.

Do kryteriów rozpoznania zespołu jelita drażliwego nie należy/nie należą:

  • A. wykluczenie zakażenia H. pylori.
  • B. nawracający ból lub dyskomfort w jamie brzusznej trwający ≥ 3 dni w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące.
  • C. początek dolegliwości związany ze zmianą częstości wypróżnień (biegunka lub zaparcie).
  • D. poprawa po wypróżnieniu.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań