Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

6.

W której sytuacji zastosowanie leczenia fibrynolitycznego u chorego ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST jest bezwzględnie przeciwwskazane?

  • A. utrzymujące się ciśnienie tętnicze 170/100 mmHg.
  • B. udar niedokrwienny mózgu przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • C. krwawienie do przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań