Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

96.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to:
1) witamina A;   2) witamina D;  3) witamina E;  4) witamina K;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,2,4.
  • E. 1,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań