Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

84.

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące okresu połowiczej eliminacji (t1/2) leku w osoczu:

  • A. zależy od klirensu.
  • B. zależy od objętości dystrybucji.
  • C. w znacznym stopniu decyduje o okresie aktywności farmakologicznej leków.
  • D. nie odzwierciedla długości działania farmakologicznego leków, które tworzą aktywne metabolity.
  • E. odzwierciedla długość działania farmakologicznego leków, które działają w sposób nieodwracalny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań