Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

74.

Pierwsze na ziemiach polskich znieczulenie dotchawicze przez tracheostomię wykonał 15 marca 1877 roku w Warszawie w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgii:

  • A. Julian Kosiński.
  • B. Józef Kwaśniewski.
  • C. Stanisław Janikowski.
  • D. Stanisław Klikowicz.
  • E. Bronisław Ziemiński.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań