Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

65.

Mózgowe ciśnienie perfuzyjne (CPP) jest wypadkową średniego ciśnienia tętniczego krwi i ciśnienia śródczaszkowego. Wartość prawidłowa CPP u osoby dorosłej wynosi:

  • A. 20 mmHg.
  • B. 25 mmHg.
  • C. 30 mmHg.
  • D. 50 mmHg.
  • E. 70 mmHg.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań