Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

62.

Wydzielanie płynu mózgowo-rdzeniowego może zostać zmniejszone na skutek:
1) zmniejszenia ukrwienia splotu naczyniówkowego;
2) obniżenia ciśnienia włośniczkowego w splocie naczyniówkowym;
3) podwyższonej osmolarności surowicy;
4) podwyższonego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. tylko 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań