Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

61.

Na wielkość ciśnienia śródczaszkowego mogą wpływać:
1) paCO2;
2) paO2;
3) ciśnienie tętnicze krwi;
4) ośrodkowe ciśnienie żylne;
5) temperatura organizmu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. tylko 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań