Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

59.

W ciąży:
1) wzrasta częstość akcji serca;
2) wzrasta objętość wyrzutowa;
3) wzrasta preload;
4) spada obwodowy opór naczyniowy;
5) wzrasta lepkość krwi.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3,4.
  • E. 4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań