Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

55.

Zgodnie z „Międzynarodowymi wytycznymi postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym - Surviving Sepsis Campaign 2008” u chorych z ciężką sepsą:
1) sugeruje się, by przetaczać koncentrat krwinek płytkowych, gdy ich liczba zmniejszy się < 5000/mm3, niezależnie od tego, czy występuje jawne krwawienie;
2) przetoczenie krwinek płytkowych można rozważyć, kiedy ich liczba wynosi 5000-30000/mm3 przy współistniejącym istotnym ryzyku krwawienia;
3) do wykonania zabiegów chirurgicznych i innych procedur inwazyjnych zazwyczaj wymagana jest większa liczba płytek (≥ 50000/mm3).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,3.
  • E. tylko 2.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań