Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

50.

Zgodnie z „Międzynarodowymi wytycznymi postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym - Surviving Sepsis Campaign 2008”, jeżeli w ciągu pierwszych 6 godzin leczenia przeciwwstrząsowego u chorych z ciężką sepsą lub we wstrząsie septycznym nie udaje się uzyskać docelowych wartości ScvO2 lub SvO2, wynoszących odpowiednio 70% i 65%, pomimo przetaczania płynów do uzyskania docelowego OCŻ - wówczas, aby osiągnąć ten cel, sugeruje się:
1) przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych w ilości zapewniającej hematokryt ≥ 30%;
2) podniesienie średniego ciśnienia tętniczego do wartości ≥ 90 mmHg;
3) zastosowanie dobutaminy we wlewie dożylnym (maks. 20 µg/kg/min).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,3.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań