Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

42.

Skala (klasyfikacja) Forresta służy do oceny:

  • A. nasilenia krwawienia.
  • B. stopnia nasilenia ostrej niewydolności nerek.
  • C. rodzaju dysfunkcji serca.
  • D. rokowania w niewydolności wątroby.
  • E. rokowania w niewydolności nerek.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań