Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

26.

W ciężkich postaciach stłuczenia płuc dochodzi do:
1) zmniejszenia czynnościowej pojemności zalegającej;
2) zwiększenia czynnościowego przecieku śródpłucnego;
3) hipoksji.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3.
  • E. tylko 3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań