Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

24.

Wzmożona reakcja na bodziec, który w normalnych warunkach powoduje doznania bólowe nosi nazwę:

  • A. hipoalgezji.
  • B. hiperalgezji.
  • C. allodynii.
  • D. hiperpatii.
  • E. hiperestezji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań