Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

17.

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powierzchnia pokoi łóżkowych w pokoju wielostanowiskowym wynosi:

  • A. co najmniej 14,0 m2 na 1 stanowisko.
  • B. co najmniej 16,0 m2 na 1 stanowisko.
  • C. co najmniej 18,0 m2 na 1 stanowisko.
  • D. co najmniej 20,0 m2 na 1 stanowisko.
  • E. co najmniej 24,0 m2 na 1 stanowisko.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań