Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

14.

Chemoreceptory tętnicze nie reagują na:

  • A. wzrost paCO2.
  • B. spadek paO2.
  • C. wzrost stężenia Ca2+.
  • D. wzrost stężenia H+.
  • E. spadek przepływu krwi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań