Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

5.

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące ketaminy jako anestetyku dożylnego:

  • A. powoduje wzrost częstości akcji serca.
  • B. powoduje wzrost średniego ciśnienia tętniczego.
  • C. u pacjenta niezaintubowanego może dojść do zachłyśnięcia.
  • D. wyraźnie zwiększa stężenie histaminy w osoczu.
  • E. wydzielanie gruczołów ślinowych i gruczołów dolnych dróg oddechowych jest silnie wzmożone.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań