Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

6.

Masa cząsteczkowa desfluranu (w Da) wynosi:

  • A. 168.
  • B. 184,5.
  • C. 197,4.
  • D. 200,1.
  • E. 284,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań