Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

94.

U 23-letniej pacjentki rozpoznano nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa i rozpoczęto leczenie tiamazolem w dawce 30 mg/dobę. W morfologii przed rozpoczęciem leczenia stwierdzono liczbę krwinek białych 7,6 G/l (65% granulocytów). Po 10 dniach terapii liczba krwinek białych wynosiła 3,6 G/l (70% granulocytów). Chora nie zgłaszała bólu gardła lub gorączki. U chorej wskazane jest:

  • A. kontynuowanie leczenia tiamazolem i kontrola leukocytozy za 7 dni.
  • B. kontynuowanie leczenia tiamazolem, rozpoczęcie leczenia prednizonem (1-2 mg/kg/dobę) i kontrola leukocytozy za 7 dni.
  • C. odstawienie tiamazolu i skierowanie chorej do pilnej terapii radiojodem.
  • D. odstawienie tiamazolu, rozpoczęcie leczenia prednizonem (1-2 mg/kg/dobę) i skierowanie chorej do pilnej terapii radiojodem.
  • E. odstawienie tiamazolu, rozpoczęcie leczenia węglanem litu i skierowanie chorej do pilnej terapii radiojodem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań