Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

79.

W ostrym zespole rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (ang. disseminated intravascular coagulation, DIC) stwierdza się następujące zmiany w badaniach laboratoryjnych:
1) małopłytkowość;
2) przedłużone czasy krzepnięcia (czas protrombinowy, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas trombinowy);
3) zmniejszone stężenie fibrynogenu w osoczu;
4) zmniejszone stężenia innych czynników krzepnięcia w osoczu;
5) zwiększone stężenie dimeru D.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 2,5.
  • D. tylko 5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań