Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

37.

Do leków mogących wywołać trombocytopenię należy:
1) heparyna niefrakcjonowana;       4) fondaparinux;
2) heparyna drobnocząsteczkowa;     5) biwalirudyna
3) inhibitory receptora GP IIb/IIIa;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań