Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

104.

Nawet w czasie nacięcia ropnia piersi należy pobrać wycinek do badania histopatologicznego, ponieważ rak zapalny sutka może występować u młodych kobiet, także ciężarnych, i nie różnić się w badaniach obrazowych od zapalenia sutka.

  • A. pierwsza i druga część zdania prawdziwa i łączy je związek przyczynowo-skutkowy.
  • B. pierwsza i druga część zdania prawdziwa, ale nie ma między nimi związku przyczynowo-skutkowego.
  • C. pierwsza część zdania prawdziwa, a druga fałszywa.
  • D. pierwsza część zdania fałszywa, a druga prawdziwa.
  • E. pierwsza i druga część zdania fałszywa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań