Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

97.

Nalokson jest antagonistą opioidów i może być bezpiecznie podawany:

  • A. dożylnie.
  • B. dotchawiczo.
  • C. w iniekcji dojęzykowej lub podbródkowej.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. wszystkie wymienione drogi podania są dopuszczalne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań