Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

86.

U chorego kwalifikowanego do alloplastyki stawu biodrowego rozpoczęto profilaktykę przeciwzakrzepową z zastosowaniem standardowych dawek heparyny drobnocząsteczkowej podawanych raz na dobę. Ile czasu musi upłynąć od podania ostatniej dawki heparyny do wykonania ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego?

  • A. 2-4 godzin.
  • B. 10-12 godzin.
  • C. 24 godziny.
  • D. 48 godzin.
  • E. 72 godziny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań