Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

81.

Najwyższą skutecznością w selektywnej dekontaminacji przewodu pokarmowego (SDD) cechuje się następujący zestaw chemioterapeutyków:

  • A. polimyksyna, netilmycyna, erytromycyna.
  • B. amfoterycyna, cefazolina, tobramycyna.
  • C. polimyksyna, tobramycyna, kaspofungina.
  • D. tobramycyna, erytromycyna, ceftazydym.
  • E. amfoterycyna, tobramycyna, polimyksyna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań