Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

54.

Znieczulenie zewnątrzoponowe stosowane celem analgezji porodowej powoduje:

  • A. zwiększenie zapotrzebowania na oksytocynę.
  • B. zmniejszenie wydzielania endogennych amin katecholowych i poprawę przepływu maciczno-łożyskowego.
  • C. może powodować wydłużenie porodu.
  • D. nie zwiększa ryzyka rozwiązania porodu cięciem cesarskim.
  • E. wszystkie wymienione są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań