Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

53.

Które ze stwierdzeń odnoszących się do leczenia ciężkich reakcji anafilaktycznych i/lub anafilaktoidalnych podczas anestezji jest fałszywe?

  • A. najistotniejsze jest dożylne podanie środków zwiększających objętość krwi krążącej i/lub adrenaliny.
  • B. antagoniści receptorów histaminowych nie są lekami pierwszego rzutu w terapii w/w stanów.
  • C. objawy ze strony układu krążenia są wskazaniem do szybkiego podania glikokortykosteroidów.
  • D. glikokortykosteroidy są wskazane podczas reakcji alergicznych z udziałem immunoglobuliny E.
  • E. teofilina ma ograniczone zastosowanie w terapii reakcji anafilaktycznych i/lub anafilaktoidalnych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań