Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

52.

6-letni chłopiec, o wadze 20kg, został poddany zabiegowi operacyjnemu z powodu spodziectwa. Anestezjolog znieczulający chłopca oprócz znieczulenia ogólnego założył mu cewnik do przestrzeni nadoponowej na wysokości przestrzeni międzykręgowej L3-L4. Które z podanych niżej dawek leków znieczulenia miejscowego zapewnią optymalną analgezję śródoperacyjną i pooperacyjną?

  • A. 20 ml 0,25% bupiwakainy, a następnie powtarzane co 6 h wstrzyknięcia 10 ml 0,25% bupiwakainy.
  • B. 10 ml 0,25% bupiwakainy oraz włączenie po zakończeniu zabiegu wlewu ciągłego 0,125% bupiwakainy z prędkością 3 ml/h.
  • C. 10 ml 0,5% bupiwakainy.
  • D. 10 ml 0,25% bupiwakainy, a następnie wlewu ciągłego tego samego roztworu 5 ml/h.
  • E. 20 ml 0,5% bupiwakainy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań