Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

28.

Które ze stwierdzeń dotyczących ropiwakainy jest fałszywe?

  • A. bardzo rzadko powoduje reakcje alergiczne.
  • B. jak wszystkie stosowane aminoamidy rozkładana jest w wątrobie.
  • C. schorzenia nerek nie odgrywają w przypadku jej stosowania żadnej roli.
  • D. jest mniej kardiotoksyczna od bupiwakainy.
  • E. początek działania jest bardzo szybki, a czas działania bardzo krótki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań