Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

25.

Parametrami wyrównania metabolicznego cukrzycy w okresie okołooperacyjnym u chorego z cukrzycą typu II, leczonego doustnym lekiem hipoglikemizującym oraz insuliną w jednej dawce dobowej jest glikemia:

  • A. na czczo < 90 mg% i w czasie operacji w granicach 180-250 mg%.
  • B. 2 godziny po posiłku od 180 do 250 mg% oraz w pierwszych 6 godzinach po operacji < 120 mg%.
  • C. na czczo 100-120 mg%, a w okresie operacji 120-180 mg%.
  • D. 2 godziny po posiłku od 135 do 160 mg% oraz w ostatnich 3 miesiącach HbA1C = 8-9%.
  • E. o godzinie 2200 w przededniu operacji < 100 mg% i w czasie zabiegu od 200-250 mg%.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań