Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

19.

Hiperbilirubinemia jest wynikiem:

  • A. nadprodukcji (hemoliza, wchłanianie sekwestrowanej krwi).
  • B. nieprawidłowego wydalania.
  • C. niedostatecznego sprzęgania w wyniku np. uszkodzonej wątroby.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań